Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Czerwiec
Uszlachetnianie

Technologie laminowania - w aspekcie jakości, opłacalności i ochrony środowiska


Wprowadzenie
Słowo ‘kaszerowanie’ w swym ogólnie przyjętym znaczeniu oznacza nakrywanie względnie zakrywanie jednej płaszczyzny drugą – najczęściej ładniejszą od tej pierwszej. Wiele kaszerowanych przedmiotów otacza nas w życiu codziennym. W mieszkaniu kaszerujemy ściany tapetami, kupujemy słodycze i żywność zapakowane w torebki lub inne opakowania, korzystamy z mebli, które często są kaszerowane okleiną. Można by wymieniać dalsze przykłady, ale zakończymy wyliczanie na najbardziej interesującym nas wyrobie kaszerowanym, jakim jest uszlachetniony druk.
Szczególną odmianą kaszerowania, odnoszącą się właśnie do druków, jest laminowanie foliami, powszechnie zwane też foliowaniem.

Uszlachetnianie druków jest najtrudniejszą dziedziną kaszerowania, ponieważ jest to laminowanie warstwowe, które niczego nie zakrywa, lecz daje wyrobom drukarskim optymalnie przezroczystą oprawę. Specjalista zajmujący się laminowaniem wtedy wykonał dobrze swą pracę, gdy przydatny do tego celu klej i papier zostały tak ze sobą połączone, aby nie naruszyć druku, a przy tym czysto, bezzapachowo, rentownie i w sposób przyjazny dla środowiska. Konsument widzi uszlachetnione wyroby drukarskie jako piękne i – ze względu na ochronną funkcję laminowania – jako praktyczne.
To krótkie odniesienie do świata pojęć ogólnych związanych z kaszerowaniem powinno być przydatne do pokazania, że zagadnienie uszlachetniania druków ma swe miejsce również w pojęciach ogólnych. Zwykle w swych działaniach myślimy o klejach, foliach i ochronie środowiska. Do tego w każdym kraju istnieją przepisy (szkoda, że są one tak zróżnicowane), które określają, jaki klej, jaka folia do jakich wyrobów mogą być zastosowane. Podobne przepisy użytkowania regulują warunki pracy maszyn do kaszerowania z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

Technologie laminowania stosowane w uszlachetnianiu druków
Wyróżnić można następujące punkty etapowe rozwoju technologii laminowania:
1983 – w wielu krajach Europy przepisy ochrony środowiska spowodowały zmierzch laminowania z użyciem klejów rozpuszczalnikowych i rozwój laminowania z zastosowaniem klejów dyspersyjnych
1986 – dostępne stały się: termofolia i maszyny do termolaminowania
1990 – wytwórcy maszyn i producenci klejów ponownie wkroczyli na ścieżkę innowacyjną i próbują wprowadzić na rynek nowe systemy laminowania, np. UV/LF lub hotmelt.

W Europie są obecnie stosowane różne systemy laminowania uszlachetniającego druki. Biorąc za podstawę łączną liczbę pracujących maszyn można przyjąć następującą strukturę rynku jeśli chodzi o udział poszczególnych technologii (tab. 1).
Interesujące są z pewnością również następujące dane:
• w Europie jest obecnie użytkowanych około 2000 różnego rodzaju maszyn do laminowania
• maszyny do uszlachetniania druków są użytkowane średnio 10 lat, jednak czasem i dłużej
• średnie wykorzystanie produkcyjne maszyn wynosi około 70%
• w 90% nowo zakładane firmy uszlachetniające druki kupują maszyny do laminowania termofolią, wyraźnie z powodu niskich kosztów inwestycyjnych
• nowe systemy kaszerowania UV/LF/hotmelt są stosowane przede wszystkim do realizacji dużych nakładów drukarskich
• ceny klejów dyspersyjnych i folii BOPP są od dłuższego czasu stabilne
• ochrona środowiska będzie w nadchodzących latach raczej ograniczać przedsiębiorstwa uszlachetniające druki; podobnie rzecz ma się z wyrobami uszlachetnianymi
• uszlachetnianie druków będzie miało przed sobą stabilną przyszłość, jeśli wszystkim zainteresowanym, a więc producentom klejów, folii i maszyn uda się sprostać przyszłym wyzwaniom i jeśli każdy z realizujących zlecenia uszlachetniania podejmie właściwe decyzje inwestycyjne, tak wyposażając zakład, że będzie on mógł spełnić wszelkie wymagania klientów i rosnące wymagania ochrony środowiska naturalnego.

Porównanie systemów laminowania w aspekcie kosztów i wydajności przedstawia tabela 2.
Rozważmy istotne różnice między wymienionymi systemami w aspekcie jakości, rentowności i oddziaływania na środowisko naturalne.

Laminowanie dyspersyjne
Nakładanie kleju na folię odbywa się na maszynie za pomocą wałka raklowego ze zmiennym odstępem. Klej jest na bazie wodnej, jedno- lub dwukomponentowy. Ilość kleju nanoszonego na folię można regulować w zależności od podłoża (papier, farba) w zakresie od 6 do 15 g/m2. Klej nałożony na folię jest następnie podsuszany na gorącym cylindrze (temperatura 50–75oC) oraz dodatkowo nadmuchem ciepłego powietrza przez specjalne dysze. Tak przygotowana folia z klejem jest łączona z arkuszem papieru przez docisk wałka gumowego do cylindra, co ilustruje rysunek 1.
W starszych maszynach do laminowania dyspersyjnego proces przygotowania warstwy kleju na folii odbywa się na zimnym cylindrze i bez nadmuchu ciepłego powietrza, stąd określenie laminowania ‘na zimno’. Nowa technologia z podsuszaniem kleju ma tę przewagę, że po operacji laminowania można natychmiast rozcinać połączone arkusze. W technologii ‘na zimno’ arkusze laminowane są nawijane na rolkę i mogą być rozcinane dopiero po upływie minimum 12 godzin.
Jakość laminowania dyspersyjnego jest do zaakceptowania, cena klejów dających się dobrze przerabiać jest korzystna, można stosować wszystkie rodzaje folii, wpływ na środowisko naturalne jest znikomy, a rentowność ogólnie należy ocenić jako dobrą. Dodatkową zaletą jest to, że za pomocą niektórych maszyn do laminowania dyspersyjnego można wykonywać także laminowanie termiczne.
Laminowanie dyspersyjne ma swe trwałe miejsce wśród systemów uszlachetniania druków i miejsce to zachowa z pewnością również w przyszłości.

Laminowanie rozpuszczalnikowe
Nakładanie kleju na folię odbywa się w podobny sposób jak przy laminowaniu dyspersyjnym, natomiast klej jest na bazie rozpuszczalników, co jest powodem dużej szkodliwości dla ludzi i środowiska. Dlatego metoda ta jest stosowana coraz rzadziej i nie ma żadnych szans na przyszłość.

Laminowanie termiczne
Termofolia używana w tej technologii ma już nałożoną warstwę kleju (około 15 g/m2) w postaci suchej. Topienie się kleju przed połączeniem z arkuszem następuje na gorącym cylindrze o temperaturze 85–130oC. Wysokość temperatury zależy od rodzaju folii, gramatury i rodzaju papieru oraz od prędkości procesu laminacji. Połączenie termofolii z arkuszem następuje w identyczny sposób, jak przy laminowaniu dyspersyjnym, a arkusze mogą być natychmiast rozcinane ręcznie lub mechanicznie na rozcinaku. Możliwa jest dalsza obróbka: nagniatanie (bigowanie), tłoczenie, złocenia.
Laminowanie termiczne jest w Polsce bardzo rozpowszechnione (jego udział wynosi 90%, podczas gdy w Europie 25%). Wyraźnie zaznacza się następująca tendencja: małe, nowo uruchamiane zakłady uszlachetniania druków są (ze względu na niskie nakłady inwestycyjne) zainteresowane kaszerowaniem termicznym. Jakość laminowania na gorąco jest dobra, jednak technologia ta jest nieproporcjonalnie droższa w porównaniu z technologią laminowania dyspersyjnego.

Laminowanie UV
Technologia ta istnieje od kilku lat. Jest wydajna, lecz obarczona dużą wadą: kaszerowane arkusze papieru mają trwały, silny zapach klejów UV. Technologia ta nie nadaje się do wszystkich folii i stanowi zagrożenie zdrowia pracowników obsługujących maszynę. Z zalet można wymienić: bardzo wysoki połysk, niewielkie ilości kleju nakładanego na podłoże, wysoce wydajną pracę maszyn, krótszy czas oczekiwania na dalszą obróbkę. Ten system laminowania nie znalazł jeszcze akceptacji firm uszlachetniających druki.

Laminowanie LF
Technologia ta jest stosowana od dłuższego czasu w obszarze elastycznego laminowania zespolonego. Jest to system, w którym klej jest w 100% wolny od rozpuszczalników. Zalety są podobne, jak przy laminowaniu UV. Wadą tego systemu jest opóźnienie zespolenia warstw – laminuje się nawijając na rolkę i dopiero po upływie około 30 godzin arkusze można rozdzielać i dalej obrabiać. Istnieje też zagrożenie zdrowia pracowników obsługujących maszyny, spowodowane występowaniem oparów kleju (zawierających izocyjanian) w temperaturze 80oC. Technologia ta nie nadaje się też do wszystkich folii.
Ogólnie można powiedzieć, że jest to system laminowania nadający się wyłącznie do produkcji typu ze zwoju na zwój, a więc do dużych nakładów. System ten znalazł u firm uszlachetniających druki jedynie ograniczoną akceptację.

Laminowanie hotmelt
Jest to nowa technologia laminowania, z pewnością z dużymi szansami na przyszłość. Nakładanie kleju na folię polega na napyleniu rozgrzanego kleju przez dysze sterowane cyfrowo. Ilość nanoszonego kleju można regulować w zakresie od 2 do 15 g/m2.
Charakterystyka:
• klej jest topiony i nanoszony w systemie zamkniętym
• klej nie zawiera rozpuszczalników
• klej nie stwarza żadnych zagrożeń dla zdrowia – jest tak bezpieczny, że można by go bez obaw konsumować
• uszlachetnione druki nadają się do wtórnego przerobu (recyklingu)
• uzyskuje się wysokiej jakości spojenia również przy podłożach niepowlekanych i chłonnych
• laminowane produkty są całkowicie bezwonne
• istnieje możliwość redukowania – poprzez regulację ilości nanoszonego kleju – negatywnego zjawiska osłabienia połysku na drukach prószonych pudrem
• klej nadaje się do laminowania arkuszy zadrukowanych wszystkimi rodzajami farb (również wydruków uzyskanych w procesie druku cyfrowego).

Jest to technika laminowania bez wątpienia związana z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, ale może być (z najlepszymi wynikami) stosowana we wszystkich typach uszlachetniania druków. Z punktu widzenia ochrony środowiska jest to technologia najlepsza, ponieważ przy jej stosowaniu wystarczają niewielkie ilości kleju, nie ma pracochłonnego czyszczenia maszyn i zbędna jest w praktyce utylizacja odpadów.

Prognozowanie
• W przyszłości laminowanie dyspersyjne będzie miało największy udział w rynku
• rozpuszczalnikowe systemy uszla-chetniania druków praktycznie znikają z rynku
• laminowanie termofolią zachowa swój nieznaczny udział w rynku
• nowe systemy kaszerowania: UV/LF/hotmelt walczą jeszcze o akceptację rynku.

Prognozowanie jest takie, gdyż:
• również w przyszłości uszlachetnianie druków znajdować się będzie pod presją cen, a więc i kosztów
• wzrastać będą wymagania w stosunku do jakości papieru i farb drukowych i tylko te z firm uszlachetniających sprostają wymaganiom, które swymi technologiami będą mogły dostosować się do rynku; jako przykład można wymienić druk cyfrowy z jego trudnymi do spełnienia wymaganiami odnośnie kaszerowania.

Rodzaje folii do laminowania
• Folia polipropylenowa – jest to folia najczęściej stosowana w związku z niskim kosztem i ogólną trwałością; jedyną wadą folii OPP jest niska twardość oraz to, że może ulegać ścieraniu
• folia poliestrowa – jest bardziej trwała niż polipropylenowa, co stanowi zaletę, a zarazem słaby punkt, ponieważ koszt jest raczej wysoki, stąd folia ta jest w niedużym zakresie stosowana w procesie uszlachetniania; do rozdzielania pofoliowanych arkuszy należy używać rozcinaka z nożem poprzecznym
• folia layflat – ma podłoże regulujące wilgoć, którego zaletą jest rozszerzanie się i kurczenie takie, jak w przypadku papieru; dzięki temu otrzymuje się doskonale płaskie strony czasopism i okładki książek; ze względu na wysokie koszty nie znalazła akceptacji u klientów.

Folie stosowane do laminowania mogą mieć grubość od 12 do 30 mikrometrów (w zależności od rodzaju folii). Najbardziej rozpowszechnione na rynku są folie błyszczące i matowe. Małe, lecz z tendencją wzrostową, jest zainteresowanie foliami metalizowanymi, holograficznymi i koloryzującymi, przede wszystkim do uszlachetniania ekskluzywnych opakowań. Do laminowania okładek albumów, słowników czy katalogów można zastosować folię strukturalną o zróżnicowanej fakturze. Pokryte folią arkusze można dodatkowo uszlachetnić stosując: lakierowanie wybiórcze, tłoczenie i złocenie, kalandrowanie dekoracyjne o fakturze skóropodobnej lub fakturze lnu.

Główne problemy w procesie laminowania
Aby stworzyć jak najlepsze warunki do kaszerowania folią papieru czy kartonu, należy pamiętać o następujących zasadach:
• farby użyte do drukowania powinny być odporne na działanie alkaliów i rozpuszczalników zgodnie z normą DIN 16524
• napięcie powierzchniowe powinno wynosić co najmniej 35 N/m
• farby powinny być dobrze utrwalone
• stosowanie dodatków zwiększających odporność farb na ścieranie, wosków i silikonów pogarsza warunki przyczepności folii do podłoża
• zbyt duża zawartość dodatków czy też stosowanie pudru drukarskiego powodują zakłócenia w sieciowaniu kleju, co może spowodować rozwarstwienia podczas dalszych operacji: nagniatanie (bigowanie), tłoczenie
• mogą wystąpić trudności z przyczepnością folii na farbach metalicznych, farbach typu fresh oraz na farbach w kolorach specjalnych (np. reflex blue).

W osiągnięciu sukcesu dobrze wykonanej pracy na wysokim poziomie jakościowym pomoże nam na pewno przestrzeganie reguł technologicznych na każdym etapie realizacji zlecenia.

Justyn BrzozowskiNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o